πατατα στο χωμα

 

Συσκευασία κενού αέρος (VACUUM).

Αποφλoιωμένο κρεμμύδι.