πατατα στο χωμα

 

Συσκευασία κενού αέρος (VACUUM).

Αποφλoιωμένο κρεμμύδι.

Αποφλοιωμένα Κρεμμύδια

Συσκευασία Κρεμμυδιών σε Vacuum